AZ IGAZSÁGHOZ VEZETŐ ÚT AZ ÉLETÜNK!

 

Hisszük, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött Fiát adta,szeretet
hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János 3:16)

Hisszük, hogy Jézus az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csakis őáltala. (János 14:6)

Hisszük, hogy Őtőle, Őáltala és Őérte van minden: övé a dicsőség mindörökké! (Róma 11:36)

Egy felekezetközi keresztény „szervezet” vagyunk, amelynek célja Krisztus testének építése és szolgálata, az útkeresőknek való segítségnyújtás (evangelizálás) és a hitre jutott testvérek felé való szolgálat. Célunk tehát a hitébresztés és a hiterősítés.

Felekezetektől független teológiai alapállást képviselünk, melynek központjában az evangélium áll. A Bibliát tartjuk a legfőbb tekintélynek az élet minden kérdésében. Minden egyháztól és minden szervezettől függetlenül működünk.

A munkatársak élő hitűek, többségük valamelyik pünkösdi vagy pünkösdi alapokon működő gyülekezethez, egyházhoz tartozik. Vannak segítőink református és baptista közösségekből is.

Keresztények vagyunk, hiszünk a szellemi újjászületésben, a megtérés fontosságában, az élet megváltozásában, és hogy Őt kell követnünk, Őt kell szolgálnunk, az Ő tökéletes céljainak megfelelően.

keresztényHisszük, hogy Jézus Krisztus az egyetlen út az üdvösséghez (örök élet), amely Isten ingyen kegyelméből, Jézusba vetett hit által adatik. Ezért Jézus Krisztusnak szenteljük az életünket. Mindannyian az igazságot kerestük egykor, és hála Istennek megtudtuk, az Igazság Jézus Krisztus! Hiszünk a személyes elhívásban és vezetésben.

Az evangelizálást több éve kezdtük, egyesek személyesen, utcai alkalmakon illetőleg missziós szolgálattal, mások evangelizációs weboldalak létrehozásával, üzemeltetésével. Így több száz és több ezer emberhez jutattuk már el az örömhírt és így az igazságot. Ezeket a tevékenységeket, szolgálatokat a mai napig is végezzük. Mindezek mellé kaptuk az új ösvényt, amin járnunk kell: a magazin megjelentetésével Istennek való szolgálatunkat terjesztjük ki erre az új területre is.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy elhívott bennünket erre a munkára! Hálásak vagyunk a sok örömért, amit Tőle kapunk! Az Igazságot kívánjuk bemutatni, hogy még többen és többen megismerjék és kövessék Őt!

 

Isten áldását kívánjuk Neked, családodnak, közösségednek!

Tisztelettel és üdvözlettel:

az Igazság Magazin csapata

(Belvárosi Gyülekezet)